MAŠINSKO UČENJE

Mašinsko učenje je oblast veštačke inteligencije koja se bavi izgradnjom računarskih sistema koji uče iz iskustva. Ova oblast je u poslednjih nekoliko godina izuzetno popularna, kako u akademskim krugovima, tako i u industriji. U poslednjoj deceniji, sa razvojem dubokog učenja (eng. deep learning), mašinsko učenje je dovelo do mnogih proboja u oblasti veštačke inteligencije, rezultirajući iznenađujućim performansama računarskih sistema, koje prevazilaze uspešnost ljudskih eksperata u nekim domenima. Neka od najzanimljivijih skorašnjih dostignuća u kojima mašinsko učenje igra ključnu ulogu su autonomna vožnja automobila i autonomno upravljanje bespilotnim letilicama, prepoznavanja objekata na slikama, mašinsko prevođenje prirodnih jezika, prepoznavanja govora, modelovanje semantike prirodnih jezika, itd. Jedno od najimpozantnijih dostignuća je pobeda računara nad svetskim šampionom u igri go, koja je mnogo teža za automatizaciju od šaha. U ovom kursu, biće prikazani osnovni koncepti ove oblasti, najpopularniji algoritmi i različite praktične primene.

Nastavnik:

Asistent:

Predispitne obaveze:

  • Projekat: 25 poena
    Tema za projekat se samoinicijativno predlaže ili sa bira sa spiska raspoloživih tema. Spisak raspoloživih tema će biti dostupan u poslednjoj nedelji marta. Teme koje se predlože samostalno pre ovog roka nose dodatnih 5 poena.

    Projekat se može braniti nezavisno od roka u kojem se polaže završni ispit.
    Termini odbrana će biti istaknuti na strani sa obaveštenjima.

Završni ispit:

  • Teorijski deo: 45 poena (prag: 20 poena)
  • Praktični deo: 30 poena (prag: 10 poena)

Svi materijali biće objavljivani na GitHub repozitorijumu materijali-sa-vezbi u okviru organizacije matf-ml na servisu GitHub.

Dodatna literatura:

Zahvaljujemo Aleksandri Kocić i Nemanji Mićović na pomoći u pripremi nekih materijala.

Termin časa vežbi 18.02.2020.

Čas vežbi predviđen za 18.02. održaće se u terminu od 17:00 do 19:30 umesto u standardnom terminu od 18:00 do 21:00.
Hvala svima na razumevanju.

15. 02. 2020.

Početak letnjeg semestra

Dobrodošli na kurs!

05. 02. 2020.